Wat Srilamyong

 

去了幾次了, 每次黎都好SAD, 因為師父既身子一次弱過一次. 

 

呢到好寧靜, 每次黎都冇人. 比較有特色係見到有中文字既風玲. 附近仲有好多LP Hong既廟.