阿贊維拉貼 對古曼童、法事及刺符的見解

 

 本篇文章主要講解古曼童的供養方法 , 古曼童的各種知識 , 令各位供養古曼童的朋友更了解

 

訪問師父的視頻

https://www.youtube.com/watch?v=O7sEgthfvps

 

 

1)อาจารย์ครับ กุมารทองคืออะไร
問:阿赞,古曼童是什麼?


กุมารทองคือดวงจิตวิญญาณที่ปลุกเสกให้เกิดทางด้านของการคุ้มครองโชคลาภ
阿赞:古曼童是心識,念咒加持讓它產生保護、財運。
(心識或精神,就是我們俗稱的靈魂。)

 


2)ทำไม่เราจะต้องสร้างกุมารทองขึนมา
問:為什麼必須制造古曼童?


กุมารทองของไทยมีตั้งแต่โบราณคือมีตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาสมัยโบราณคือสืบทอดมาจากตามโบราณนั้นคือตามประวัดของขุนแผนเป็นคนสร้างกุมารทองกุมารทองมีความชื่อกันว่าดีใน้เรื่องการคุมครองปัองกันภัยใครมีบูชาไว้จะทำให้เกิดความร่ำรวย
阿赞:泰國的古曼童自古已有。自古代大城府已有,根據古時坤平的傳記流傳下來,坤平為古曼童的創造者。人們相信古曼童善於防險,供奉了使人富裕。

 


3)กุมารทองต่างจากผีทั่งไปต่างกันยังไงครับ
問:古曼童跟一般的鬼有什麼不同?


กุมารทองก็คือเป็นนการประกอบขึนจากมวลสารต่างๆดินเจ็ดป่าช้าเจ็ดสุสานเจ็ดไร่เจ็ดนาเขาเรียกว่าดินโบราณเจ็ดเมือประกอบด้วยมวรสารเกี่ยวกับกระดูกของเด็กที่ตายด้วยอาถรรพ์ต่างๆ
阿赞:古曼童包含各種材料而成。例如七公墓土、七墓院、七植園、七田地、還包括了受了種種神秘力量影響而死的兒童骨頭作為材料。


註: "ตายด้วยอาถรรพ์" 或 "死於 Ah Than"。有些人可能會翻譯為"中降頭或犯了鬼神" 而死,但不能一概而論。因為死於 Ah Than 的人不一定都涉及降頭或鬼神。舉例來說,有些人是受了普通人詛咒而死。有些人是拍了一部與降頭或鬼神無關的電影,受了神秘力量的影響而死得離奇或發瘋。離奇的死於疾病、工作感到沮喪、感覺不舒服、車禍、用葯過量、溺死、跳樓、被殺等等。這一切都被列為不尋常或非自然死因,不一定都是中降頭或犯了鬼神,但讓人雞皮疙瘩的驚嘆:“怎麼這麼邪門!”  而所謂的 "邪門" 是比喻:“ 邪念,坏主意或在方言是比喻反常,出乎意料之外。”

 


4)ถ้าเราบูชาไม่ดีมีผลเสียอะไรไม่
問:如果我們供奉得不好會有什麼不良效果嗎?


กุมารทองเกิดจากจิตวิญญาณต่างๆที่เกจิอาจารย์หลายท่านตั้งธาตุหนุนธาตุแล้วเรียกจิตวิญญาณของเด็กต่างๆที่ยังไม่จุติมาสถิตใน้หุ่น ด้วยเกดจะมวลสารต่างๆที่เราเอาามาทำเกิดจากการเรียกจิตวิญญาณต่างๆมาสถิตอยู่ใน้หุ่นกุมารทองกุมารทองแปลว่าเป็นผีไม่กุมารทองไม่ใช่ผีกุมารทองถูกตั้งธาตุเป็นกึง กึงพูด กึงพรายกึงเทวดามีคุณวิเศษทางด้านคุ้มครองเหนือผีขึ้นมา
古曼童是從心識所產生,由高僧設立與撐持四大,再召喚還未投胎的兒童心識,來留在法像內。古曼童是鬼嗎? 古曼童不是鬼,古曼童被設立四大成為媒介,屬於半鬼半神,特優於保護,優越過鬼。


註:其實已經去世的人,還未投胎,我們俗稱為鬼。但經過師父們的加持變成如同我們的財神和守護神,而非一般的鬼或孤魂野鬼。這使它介於鬼和神之間的半鬼半神,稱為半仙也挺適合。叫它古曼鬼不是,古曼神也不是,不如叫它古曼靈。

 


5)กุมารทองมีกุมารเทพกุมารพรายสองชนิดต่างกันยังไง
問:古曼天和古曼靈,有什麼區別?


กุมารทองหรือกุมารพรายเป็นมวลสารอ่ยางที่กล่าวมาเมื่อกีก็คือดินเจ็ดป่าชัาหรือผสมกับกระดูกต่างๆมวลสารอากรรพ์เกี่ยวกับวิญญาณหรือศพแต่กุมารเทพเน้นปลุกเสกอัญเชิญดวงวิญญาณของเขาเรียกว่าเทวดามาสถิตเพื่อให้เกิดโชคลาภจะต่างกันกุมารพรายจะมีดวงวิญญาณของคนหรือเด็กที่ล่วงลับไปแล้วจากมวลสารที่จะเอามาทำหรือจากการเรียกดวงวิญญา ณแต่กุมารเทพเป็นการเชิญเทวดาลงมาสถิตเพื่อให้โชคลาภต่างกัน
阿赞:古曼童或古曼靈就是剛才所說的材料。古曼天是念咒邀請天神的心識來逗留在法像內,以便帶來財運。不同的是,古曼靈是去世的人或兒童的心識,從制造的材料或者從召喚的心識而來。

 


6)กุมารทองมีสร้างกันมาสมัยขุนแผนตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
問:在坤平時代已經有制造古曼童。現在有什麼改變?


สมัยก่อนทำมาจะศพคือการเผาศพทารกออกมาทำเป็นกุมารทองแต่ยุคนี้เป็นการเอามวลสารอาถรรพ์ใกล้เคียงที่สุดคือสิ่งที่เกี่ยวกับดวงวิญญาณอย่างเช่นดินในป่าช้าดินที่ฝังศพเถ้ากระดูกกองฟอนเด็กที่เสียชีวิตด้วยอาการอาถรรพ์เอาประกอบทำ
以前古曼童是以嬰屍燒烤制成。但我們這一代是以最相近的神奇材料(或玄料)制成。例如跟靈魂有關的公墓土、埋屍土、受了神秘力量影響而死的兒童骨灰。

 


7)เลขเจ็ดนี้เป็นอะไร
問:7是什麼?


เจ็ดเขาเรียกว่าเป็นเลขอาถรรพ์เขาเรียกว่าครอบหัวใจอภิธรรมสัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ
註:小弟的翻譯:"7字有什麼特別? 7號在泰國是很陰的號碼。7號在泰國是很特別,很有陰險的號碼。"我們先了解什麼是陰或陰陽? 簡單地說就是:“正、負,兩面。”  根據《易經》八卦:“人為陽,鬼為陰;生為陽,死為陰;正義為陽,邪惡為陰;高尚為陽,卑鄙為陰。”

阿贊維拉貼說:“เจ็ดเขาเรียกว่าเป็นเลขอาถรรพ์。"


讓我把師父請出來解釋一下อาถรรพ์的意思。
1)อาถรรพ์-Ah Than


a)สิ่งสืบเนื่องจากคัมภีร์อถรรพเวทการทําพิธีตามตำราไสยศาสตร์เพื่อให้เกิดสิริมงคลป้องกันภยันตรายหรือทำอันตรายผู้อื่นเช่นทําพิธีฝังเสาหินหรือฝังบัตรพลีซึ่งเรียกว่าฝังอาถรรพ์
"Ah Than" 源自古印度韋陀經的第四部:Atharva 。根據法本進行法事,為了禳災祈祥或為了傷害他人。
例如,立石碑或石柱,泰國人稱為:“Fang Ah Than。”


b)อํานาจลึกลับที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้มีอันเป็นไปเช่นต้องอาถรรพ์ เสานี้มีอาถรรพ์
會造成不幸或傷害他人的神秘力量。


所以不能一概而論的說:“ "Ah Than" 的意思就是 "陰" 或 "邪惡" 或 "涉及鬼和陰料"。”


最重要的部分,小弟他沒有翻譯;


阿贊維拉貼說:“เขาเรียกว่าครบของหัวใจอภิธรรม สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ。"


我的翻譯:“所謂的阿毘達摩心咒(7句)齊全,就是"Sang Wi Tha Pu Ga Ya Pa"。"
從這裡的意思,跟本不能把 7 翻譯為"極陰之數"。


"7字有什麼特別? 7號在泰國是很陰的號碼。7號在泰國是很特別,很有陰險的號碼。"
陰就是邪惡。那可糟了,阿贊維拉貼的弟子全召邪了。


其實0-9,全都是 lek ah than 。全都有其個別的靈動力。


阿贊維拉貼說:“เจ็ดเขาเรียกว่าเป็นเลขอาถรรพ์เขาเรียกว่าครบของหัวใจอภิธรรม สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ。"
我的翻譯:7是所謂的神奇數字(或數字玄學的"玄數")。所謂的阿毘達摩心咒(7句)齊全。那就是 "Sang Wi Tha Pu Ga Ya Pa"。

 


8)การเลี่ยง กุมารทอง แต่ละตนหนึ่งตน จะมีต่อหนึ่งดวงจิตวิญญาณแต่ละหนึ่งตนหนึ่งดวงจิตวิญญาณจะมีอายุที่แตกต่างกันไปตั้งแต่1-8 ขวบแล้วแต่ดวงจิตวิญญาณนั้นที่มาสถิตจะอายุเท่าไหร่
阿赞:供養古曼童,每一尊會有一心識,每一尊一心識,會有不同的年齡。自一到八歲,在於來逗留的心識有多少歲。

 


9)ครอบอายุรอบของกุมารทองเขาจะไปเกิดไม่
問:如果古曼童的歲數已滿是否會去投胎?


กุมารพรายประกอบด้วยมวลสารอากรรพ์ดวงวิญญาณที่เข้ามาสถิเมื่อถึงวาระกำหนดจะไปจุติก็คือเกดคือการเกดก็คือผู้บูชานี้ให้ผู้บูชาได้เกิดความร่ำรวยแล้วต่อความร่ำรวยก็จะไปเกด การไปเกิดนี้จะมีดวงวิญญาณกุมารทองดวงใหม่มาสถิตอยู่แทนดวงเก่าสืบทอดกันไปเพือที่ใด้รับอายุสมบูรณ์นั้นต่อไป
阿赞:古曼靈包含玄料,來逗留的心識,當到了時限要投胎,就是已讓供奉者富裕後就去投胎。去了投胎,就會有新的古曼童心識來逗留,取代舊的心識,繼承下去直到歲數圓滿。

 


10)ถ้าเราเลี้ยงไม่ดีบูชาไม่ดีมีผลอะไร
問:如果古曼童供養得不好會有什麼結果?


กุมารทองเป็นการสร้างขึ้นมาให้เกิดเขาเรียกว่าให้สร้างบูญเพราะนั้นผู้บูชา กุมารทองสบายใจใด้เลยว่าไม่ต้องกลัว กุมารทองจะให้โทษกุมารทองให้แต่คุณจะไม่ให้โทษ่เพราะนั้นบูชาหากเราบูชาดีเราก็จะรวยยิ่งขึ้นทำการค้าขายดีหากเราไม่ได้บูชาเลยกุมารทองก็ยังคุ้มครองอยูเพียงแต่ไม่ทำลายผู้ดูแลแต่ถ้าเกิดแล้วเป็นศัตรูศัตรูของพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงกุมารทองเป็นศัตรูหรือว่าเป็นโจรหรือว่าเป็นผู้ร้าย  เข้าบ้านกุมารทองจะค่อยป้อนกันและทำลายศัตรูให้เรา
阿赞:制造古曼童是為了讓它造褔,所以供養古曼童可以放心,不需要害怕會被處罰。古曼童只給好處,不處罰,所以供養古曼童供養得好,我們也將變得更加富裕,生意做得好。如果我們沒有供養了,古曼童還是會保護,不傷害供養者,但如果是供養者的敵人、強盜或罪犯,侵入屋內,古曼童會保護和為我們破壞敵人。

 


11)ใน้การปลุกเสกกุมารทองใช้เวลานานไม่
問:加持古曼童使用的時間長嗎?


ใน้การปลุกเสกกุมารทองของอาจารย์การเรียกจิตใช้เวลานานอย่างน้อยเจ็ดวัน แรกอัญเชิญดวงจิตตั้งธาตุหนุนธาตุประกอบธาตุให้กุมารทองใส่อาการ32ใส้สังขารใส่จิตวิญญาณใส่พลังจะใด้ช่วยเหลือคนที่บูชาได้เต็มที่บางคนบอกว่ากุมารทองเงียบบูชาแล้วยังไม่เห็นตัวเห็นตนให้ภาวนาจิตของคนที่เลี้ยงนั่งสมาธิค่อยๆบอกกล่าวกุมารทองจะทำให้กุมารทองสัมผัสกับคนที่เลี้ยงได้
阿赞:我加持古曼童,召喚心識用的時間長,至少七天。召喚邀請心識、設立與撐持四大、集合四大給古曼童、放入人體三十二部、身體、心識、心能,才能全力幫助供養者。有人說古曼童顯得靜,供養了也沒看到它。你們要打座修練定力,慢慢地跟古曼童說,會使古曼童能跟供養者聯繫。

 


12)ใช้เวลานานใม่ใน้การปลุกเสกกุมารทอง
問:加持古曼童使用的時間長嗎?


การปลุกเสกกุมารทองมีวาระแห่งการปลุกเสกบางท่านปลุกเสกอย่างอาจารย์ปลุกเสกเจ็ดวันเจ็ดเสาร์เจ็ดอังคารหรือเจ็ดไตรมาสบางท่านเสกเจ็ดปีจริงๆแล้วอยู่ที่่วาระกิจของผู้ปลุกเสกบางคนปลุกเสกบางท่านหลายๆร่วมจิตร่วมกันปลุกเสกก็เกิดมีอานุภาพแค่วันเดียว สามารถปลุกเสกกุมารทองขึ้นอยู่กับจำนวนกุมารทองหรือว่าเราสร้างมากน้อยแค่ไหนจิตเรา
阿赞:加持古曼童,有其時間。有些師父加持像我,加持七天、七個星期六、七個星期二或七個三個月。有些師父加持七年也有。其實在於加持者辦事的時間,有些師父加持是請多位師父集心一起加持,只一天就能產生力量。我們的心能夠加持古曼童在於古曼童的數量或所制造的古曼童有多少。

 


13)นอกจากกุมารทองเรามีวิธีอย่างอื่นที่จะให้....
問:除了古曼童我們有其他的方法要給....


กุมารทองไน้การบูชาผู้บูชาต้องหมั่นบูชากุมารทองทุกเช้าหรือก่อนนอนจะได้ผลดีจะทำให้กุมารทองมีจิตวิญญาณที่เก่งกุมารทองก็เหมือนเด็กบางตนเก่งบางตนไม่เก่งเหมือนเด็กในโรงเรียนเดียวกันบางคนฉลาดบางคนไม่ฉลาดเพราะว่าดวงจิตวิญญาณที่ใส่เป็นกุมารพรายเป็นหนึ่งตนต่อหนึ่งดวงจิต
阿赞:供養者必須每天早上或睡前,勤於供養,會得到好的效果,導致古曼童的心識更加有本事。古曼童就好像一所學校的孩子們,有些本事强,有些本事弱,有些聰明,有些愚蠢。因為放入心識的古曼童,是一尊一心識。

 


14)นอกจากกุมารทองเรามีพิธีอื่นที่จะ....
問:除了古曼童我們有其他的法事要....


การบูชาแนะนำการบูชาการขอกุมารทองถ้าหากว่ามีความสำเร็จในการที่ขออย่างเช่นค้าขายดีเราก็ต้องซื้อขนมของเล่นเสื้อผ้าให้กุมารทองบางครั้งกุมารทองมีจิตวิญญาณที่เก่งของเล่นหรือสิ่งต่างๆขยับไปเล่นได้บางคนสามารถเห็นดวงจิตดวงวิญญาณเป็นเด็กเดินไปมาได้อยู่การบูชา
阿赞:供養,推薦供養,求古曼童如果成功了,例如生意做得好,我們就必須買糖果、玩具和衣服給古曼童。有時古曼童的心識有本事,玩具或各種的東西能移動去玩,有些人在供養時,能看到孩子走來走去。

 


15)สิ่งที่บูชากุมารทองอาจารย์แนะนำก็คือข้าวหนึ่งถ้วยไข่ต้มแล้วบูชาจุดธูปกุมารพรายให้จุดธูปสองดอก
阿赞:供養古曼童的東西,我推薦的是一碗飯和煮鸡蛋,然後點香供養。古曼靈點兩支香。


16)ก่อนนำกุมารทองเข้าบ้านต้องมีการบอกกล่าวเจ้าที่ที่บ้านก็คือจุดธูป5ดอกบอกกล่าวแล้วก็บอกกล่าวบรรพบุรุษว่ากุมารทองใด้เข้ามาอยูในบ้านขอให้ช่วยบังเกดโชคลาภคนในบ้านมีใครบางชื่อใครบางบุคคลใดบางให้คุ้มครองทุกคนนอกเหนือจากบุคคลนี้ถ้ามีคนเข้าบ้านกุมารทองก็จะแสดงฤทธิ์ให้เห็นเป็นคนเดินอยูในบ้านขโมยโจรจะไม่กล้าเข้า
阿赞:帶古曼童進屋前,必須點五支香通知家神,通知了就通知祖先說:“古曼童進來住在家裡幫助帶來財運。” 家裡有什麼人,叫什麼名,叫古曼童保護全家人。除了這些人,如果有人進入家裡,古曼童就會顯靈,讓人看到有人在屋裡走動,小偷就不敢進來。

 


17)น้ำเปล่าห้ามขาดกุมารทองจะชอบกินน้ำแดงเป็นสีแดงๆเด็กจะชอบลูกปัดลูกแก้วสร้อยกำไลมืออะไรของที่เป็นสีๆกุมารทองจะชอบถ้าบนบานศาลเก่าให้บนเกี่ยวกับของที่เป็นสีเพื่อความสวยงามเสื้อผ้าได้สีแดงสีสดๆ
阿赞:白開水不能缺少,古曼童喜歡喝紅水。孩子會喜歡紅紅的顏色,珠子、彈子、項鍊、手鐲,有什麼東西有顏色的,古曼童會喜歡。如果要發誓,發誓關於顏色艳麗的東西,例如紅色鲜艳的衣服。

 


18)สำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการบูชากุมารทองก็พกกุมารทองติดตัวอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งก็บูชาได้หนึ่งครั้งอยู่ที่เราคุยกับกุมารทอง แต่ถ้าเป็นกุมารทองขนาดติดตัวเราก็ใช้วิธีการบอกกล่าวหรือเรียกกุมารทองกินด้วยกินข้าวก็เรียกกินน้ำก็เรียกไม่ต้องบูชาก็ใดใช้คำบอกกล่าวอัญเชิญกุมารทองกินกับเราด้วย
阿赞:至於沒有時間供養古曼童的人,就把古曼童戴在身上。一個星期或一個月,也可以供養一次,在於我們如何跟古曼童說。如果是佩帶型的古曼童,我們就用通知的方法,或叫古曼童一起吃。吃飯也叫,喝水也叫,不需要供養也可以,用話通知邀請古曼童跟我們一起吃。

 


19)กุมารทองในการบูชาคาถาแต่ละวัดแต่ละสำนักแตกต่างกันไปสวดของสำนักหนึ่งสำนักใดก็ใด้หรือสวดเป็นหัวใจอย่างของอาจารย์ก็คือโส สะ อะ นิ สะ อะ นิ โส ซึ่งเป็นหัวใจนิพพานสูตรใช้ในการผูกผีผูกกุมารทอง
阿赞:每一寺,每一學院的咒語,都不一樣。念哪一寺,哪一院的咒語,也可以。要念心咒,像我的就是 โส สะ อะ นิ สะ อะ นิ โส,這是涅槃經的心咒,用來綁鬼或綁古曼童。

 


20)แล้วก็มีอีกเพศหนึ่งก็คือกุมารีกุมารีก็เป็นการเรียกดวงจิตวิญญาณของเด็กผู้หญิงมาสถิตกุมารีชอบเกี่ยวกับเรื่องการบูชาก็ไม่แตกต่างกันกับกุมารทองแต่ก็เป็นเด็กที่มีเรียบร้อยดูแลบ้านไหนมีลูกหรือมีสิ่งใดกุมารช่วยดูแลเขาเรียกว่าเลี้ยงน้องใด้ไม่ต้องกลัวกุมารทองกุมารีจะทำลายเด็กหรือคนท้องเลี้ยงกุมารทองไม่ได้นี้ไม่มีเหตุก ุมารทองจะช่วยคุ้มครองช่วยปกป้องกุมารทองจะเป็นคนที่รักเด็ก
阿赞:還有女孩的古曼童,就是古曼莉。古曼莉就是召喚女孩的心識來逗留。古曼莉所喜歡的供品跟古曼童一樣。古曼莉是有禮貌的孩子,照顧屋子,哪裡有兒童或任何東西,古曼童會幫忙照顧,所謂能養弟弟妹妹,不需要害怕古曼童古曼莉會傷害孩子或孕婦。不能養古曼童,這是沒有理由的,古曼童會幫忙保護,古曼童是愛孩子的。

 


21)การเลี้ยงกุมารทองบางคนถามว่าเลี้ยงกุมารทองมากดีไม่มีกุมารพ่อก็มีกุมารทองเยวะดีไม่อาจารย์บอกเลยว่าเด็กเขาชอบอยู่ร่วมกันเยอะๆการบูชาหรือการมีกุมารทองบูชาเยอะๆ นี้ถือว่าดี
阿赞:有人問,養古曼童多多好嗎? 有古曼爸又有古曼童多多好嗎? 我說孩子們喜歡成群結隊在一起多多,所以供養古曼童多多是好的。

 

22)กุมารทองแต่ละรุ่นแต่ละสำนันสร้างขึ้นมาแตกต่างกันบางคนสร้างขี่วัวขี่ควายขี่ช้างเป็นการประกอบให้เกิดบารมีในการขี่สัตว์นั้นอย่างเช่นขี่ช้างให้เกิดบารมีขี่ควายก็เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภต่างๆ กุมารทองดีทุกด้านเลี้ยงได้ทั้งหญิงและชายแล้วก็เด็กแล้วเวลาไปไหนจะค่อยติตามคุ้มครองด้วย
阿赞:每一學院所制造的古曼童,每一版都不一樣,有些人制造騎牛、騎水牛或騎象,是為了補充功德,騎水牛是關於財運。古曼童善於每個方面,男、女或孩子,都可以養,去哪裡會跟隨保護。

 


23)นอกจากกุมารทองและกุมารีเป็นผู่ที้มีจิตวิญญาณกึ่งเทวาดาก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือนางพราย โหงพราย พ่อพรายพวกนีก็จะเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันก็คือดวงวิญญาณของสาวผู้หญิงคือผีผู้หญิงกับผีผู้ชายผีผู้หญิงนี้จะเป็นผีตายทั้งกลมนำมาใส่รูปแบบที่แตกต่าง เขาเรียกว่านางพรายก็คือแบบนี้นางพรายในการบูชาพวกนี้เรื่องโชคลาภการพนันต่างๆ คุ้มครองบ้านเรือน
阿赞:除了古曼童和古曼莉是屬於半仙,還有一種叫 Nang Phrai、Hong Phrai、Phaw Phrai。 這些一樣都是心識,是少女的心識,是女鬼和男鬼。如果是女鬼,是胎兒和母親一起死的,拿來放入不同的法像,所謂的 Nang Phrai 就是這種。供奉這些 Nang Phrai 是關於財運、賭博和保護屋子。

 


24)พวกวิญญาณนี้พวกนางพรายหรือพวกพรายหรือกุมารทองโหงพรายต่างๆ มีความเชื่อว่าสามารถให้ความช่วยเหลือเช่นให้ทวงหนี้บางคนเขาเชื่อว่าวางไว้ทวงหนี้ไปเล่นการพนันให้เกิดโชคลาภหรือไปตามคนรักในลักษณะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับกุมารทองที้เราเลี้ยงเราบูชาจนเก่งแล้วถึงจะทำแบบนี้ได้
阿赞:人們相信這些心識或古曼童 Hong Phrai,能幫忙討債。有些人相信放著討債,賭博能帶來財運或跟隨愛人。但必須在於我們供養的古曼童,要養到夠本事才能這樣做。

 


25)ทำพิธีมีผลอะไรกับชีวิต
問:做法事對我們的生活有什麼影響?


พิธีกรรมต่างๆที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของร่างเราก็ต้องดูดวงชะตาตรวจดวงชะตาก่อนดูเรื่องของจิตวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้วการทรงดวงวิญญาณคนที่ล่วงลับไปแล้วการทำเสน่ห์เสน่ห์ก็มีหลายแบบก็คือผูกคนเรียกสามีกลับเรียกภรรยากลับต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนะหน้าทอง
阿赞:關於我們自身所做的各種法事就必須先查看我們的命、看關於已去世的人的心識、通靈、 做魅力(使異性迷戀)等等。做魅力又有幾種,例如綁人,就是召喚老公老婆回來。還有關於拿纳通。(下金或吹金)

 


26)พิธีกรรมที่ทำไปแล้วชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นใช่ไม่
問:法事做了我們的生活就會開始變得更好是嗎?


ใน้การที่เสริมดวงชะตาหรือเสน่ห์จะทำให้เขาไม่มีคนรักเขาจะมีคนเมตตารักเขามากขึ้นศัตรูน้อยลงถ้าเป็นเสน่ห์จะทำให้มีคนเข้ามาหลงรักหรือมีคนเข้ามาชอบในลักษณะนั้น
阿赞:在增強命運或魅力,他沒人愛,會有人對他仁愛,更愛他,敵人減少。如果是魅力,會使人迷戀或使人喜歡。

 


27)การสักยันต์มีกำหนดแต่ละคน
問:刺符每一個人有什麼限制 ?


การสักยันต์ก็จะมีหลายแบบสักคงกระพันสักมหาเสน่ห์สักหมึกสักน้ำมันจะประกอบด้วยเกี่ยวกับว่านต่างๆ เอามาทำพิธีเสกด้วยมนต์เสน่ห์ใช้วิธีคำสั่ง ผู้ที่สักจะทำให้เกิดเสน่ห์เสน่ห์ก็จะมีอยูเขาเรียกว่าอยู่ที่ตัวเองเมตตามหานิยมอยู่ที่ใบหน้าเสน่ห์อยู่ที่ตัว  สักก็จะเกดเสน่ห์ เสน่ห์จะมีเสน่ห์ต่างร่างเมตตามหานิยมต่างร่างก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรัก
阿赞:刺符有幾種,刺刀槍不入、刺大魅力、刺墨、刺油,包括各種莎草的油,拿來做法事念魅力咒,用方法下令,刺符者會令魅力產生,魅力會在自身,慈愛人緣在臉上。魅力又有不同形式就是關於愛情。

 


28)เขาบอกว่าเราพอได้ผลเป็นเพราะน้ำมันที่เราสักพิธีที่เราทำก็เป็นเพราะตัวเองใช่ไม่ทุกอย่างประกอบด้วยกัน
問:有人說,有效果是因為我們刺的油,我們所做的法事,是因為自己是嗎? 每樣包括在內。


อยู่ที่จิตของผู้สักปลุกเสกให้้มากน้อยแค่ไหนเน้นอยู่ที่ผู้สักอย่างเดียว
阿赞:在於刺者的心,念咒加持多少,在於刺者一人。

 


29)ทำพิธีกับสักยันต์มีผลต่างกันอย่างไร
問:做法事和刺符效果有什麼不同?


สักยันต์ก็คือเอาน้ำมันเสน่ห์เข้าไปที่ร่างกายทำพิธีก็คือเป่ามนต์เสน่ห์เข้าไปเหมือนกัน เป่ามนต์เสน่ห์นี้ถามว่าเหมือนกันไม่ไม่เหมือนสักยันต์จะอยู่ได้นานจะอยู่ในร่างกายเป่ามนต์เสน่ห์บางครั้งมีการเสื่อมถอยใด้ในลักษณะผู้ที่ใช้อย่างเช่นเครื่องรางมหาเสน่ห์ บางครั้งจิตของผู้สักไปวาระกิจแห่งกลางคืนแห่งการผูกของมนต์เสน่ห์ที่อาจมีการถอยบางอยู่ที่จิตของผู้เสกหรือผู้กระทำว่าเสกนั้นดีมากน้อยแค่ไหน
阿赞:刺符是把魅力油刺入身裡。做法事也是一樣,是吹咒,把魅力咒吹入身裡。如果問吹咒與刺符一樣嗎? 不一樣,刺符效果能持久,會在身體。吹咒效果有時會衰退,例如大魅力法物,有時加持者辦事時是在午夜,要綁魅力法物,可能會衰退,在於加持者加持得有多好。

 


30)ก็คือจะให้ใด้ผลก็คือว่าเราต้องสักยันต์แล้วทำพิธีทาบอีกที่หนึ่ง
問:也就是說,要有效果就是我們必須要刺符,然後再做法事搭多一次。


อย่างนั้นก็ถือว่าใด้เหมือนกัน
阿赞:這樣也算可以。

 


31)นอกจากพิธีอาจารย์มีอะไรแนะนำให้ลูกศิษย์ท่าน
問:除了法事,師父有什麼推薦給師父的弟子?


ก็คือเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาจะตกจะเกิดอุบัติเหตุเราก็ทำพิธีเสริมดวงชะตาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ลงทองคนชอบลงทอง 188 49 แผ่นหนึ่งก็เสี่ยงในลักษณะโชคลาภ
阿赞:不走運時,意外將發生,我們會做法事增強命運,可以不讓意外發生。下金,人們喜歡下金 188、49 或 1片,試試運氣。(或逆運)

 


32)ลูกศิษย์ทำพิธีจะต้องดูดวงก่อนถึงจะเหมาะสมดูดวงมีผลชีวิตด้านในดีที่สุด
師父的弟子做法事必須先看命,才算適宜。看命對命哪方面最好?


ดูดวงก็คือเน้นเรื่องของอนาคตก็คือประกอบอาชีพสิ่งใดเรื่องของครอบครัวความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวดวงวิญญาณหรือดวงจิตวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วต้องการสิ่งใดไม่อาจารย์เป็นผู้แนะนำได้
阿赞:看命注重於未來,就是要做哪些工作、關於家庭、家人的病痛、已去世的靈魂或心識,需要什麼? 師父可以建議。

 


33)นอกจากทำพิธีดูดวงมีวัตถุมงคลใด้เสริมชีวิตของเรา
問:除了做法事看命,有什麼法物可以增強我們生命。


วัตถุมงคลในการเสรมดวงก็จะมีเกี่ยวกับเครื่องรางเกี่ยวกับประเภทมหาเสน่ห์ก็มีหลายอย่างที่ทำให้เสรมดวงใด้ทุกวันนี้เขาทำให้เกิดโชคลาภมหาเสน่ห์เครื่องรางวัตถุมงคลทุกอย่างก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์มงคลไม่ว่าจะเป็น จิ้งจอกเก้าหา วัว ควาย นางพญา ขุนแผน สิ่งต่างๆ ทางด้านกุมารทองเอง
阿赞:增強命運的法物就是屬於大魅力之類的 kreuang rang 法物,有多種能增強命運的法物。如今所制造的法物具有財運和大魅力,每一樣法物都注重於魅力法,無論是九尾狐、牛、水牛、喃巴雅、坤平等等,都具古曼童方面的功效。

 


34)อาจารย์มีอะไรจะบอกกล่าวลูกศิษย์ให้แนะนำตรงนี้ไม่ครบ
問:師父有什麼要跟弟子說,讓我在這裡介紹嗎?


ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบูชาแล้วแต่เป็นเครื่องรางประเภทไหนกุมารทองอะไรต่างๆหรือวัตถุมงคล อยู่ที่จิตเราการบูชาถ้าเรามีความเคารพในการบูชาหรือศรัทธาผลแห่งการบูชาจะทำให้เราเกดความสำเร็จ
阿赞:關於供奉,不論是哪一類的 kreuang rang 法物,古曼童還是什麼法物,全在於我們的心。如果我們對所供奉的,生尊敬心或信仰心,供奉的效果會令我們成功。