Wat Pradoochimplee

 

 因為相機冇電, 所以用住電話影, 將就下先各位, 下次再影

 

 

 

 五大必打王之一,廟宇都算幾大,大家睇相片都見到啦

 

好多位泊車,可能因為位置唔算太遠

 

而門外就掛著一張龍婆多同泰皇既大合照, 非常高清

 

廟中結構以白色為主, 俾到人一種好舒服既感覺

 

而供請內堂仍然有好多聖物供請

 

當中有不少係一d古老佛牌, 而內部亦掛左好多師傅生前既照片

 

記錄龍婆多呢位傳奇高僧既一些生活

 

 

 

 

鄭皇....

 

 

 影到位團友...哈哈

 

 

 

睇下karl幾開心