Wat Chinwawaram

 

被僧王委任為呢間廟既暫時主持, 因為起廟中, 所以黎監工, 之後就唔知了.

 

 

原本想過黎搵師父傾下計問下野, 但師父話趕住去食飯, 咁算了.

 

 

因為興建中, 冇咩野影. 閃

 

師父!!

 

 

目送師父慢慢離開...