Wat Huay Mongkol 屈威滿冠

 
 

 呢家廟最出名既就係擁有全世界最大龍婆托

 

1994年,Wat Huay Mongol的住持發起興建Luang Phor Thuad雕像,在2004年完工。由泰國皇后Queen Sirikit出席開幕儀式,慶祝皇后Queen Sirikit的72歲生日。 Luang Phor Thuad 雕像高11.5米,寬9.9米。雕像石級前有兩隻巨大的黑色木雕大象,當地人相信圍繞大象的肚,邊行邊祈禱九圈會帶來好運。

 

其實好似有牌請, 但我冇請到, 只係經過先黎影下相  哈

 

 

 

 

 

由上面望番下面, 有一埋學生上緊黎 唔錯的

 

 

門口仲有個鄭王

 

由於太熱太灑 好快就走了