Wat Suan Hin Pha Nang Khoi

 

師父生前就在這附近的山頂, 修行三十多年, 前來這裡不易

 

 

由曼谷到ubon要十多小時, 再3-4小時上山. 是極之辛苦, 當你捱過了, 師父的金身在這. 途中仲見到軍隊~

 

 

去過一次後, 我不會再來了.

 

 

 

 

 

 

 

來到當然第一時間拜一拜

 

 

 

 

師父生平收藏

 

 

 見到白欖

 

 

廟出面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呢家個廟主持, 但行動唔方便