Wat Kam Pen Sean

 

去之前其實已經知道好難有機會見到師父, 因為佢有成9間廟既主持.

 

經過小弟一番google, 終於知道師父就起到住. 好開心搵到間廟, 果陣司機聽到話去, 都比個叻叻手勢

 

但到左才知道師父間唔中早上先肯見善信... 可惜可惜. 如是者, 供請完聖物就照下相咁

 

搵到師父既師父LP Wang既塔. 希望下次早D有機會見到師父啦

 

供請處見到師父既早期聖物(其實都係早10年到), 好貴.

 

有客人問點解請咁少番黎, 因為真係好貴請唔起.... sosad

 

 

 

 

據說呢個師父係第一個起呢間廟